Home

May tamis na hatid ang pagtatabas
Sa pureza ng tubong hawak
Ng mga obrero’t kapatas

Labinwalong ektaryang taniman sa kada blokeng anihan
Tatlong higanteng trak sa kada ektarya
Dalawampu’t limang toneladang tubo sa kada trak
Limang pikong asukal sa kada tonelada
Animnapung kilo sa kada piko
Apatnapu’t limang piso sa kada kilo
Lakas paggawa sa kada piso
Kulang sa isandaan sa kada araw ng paggawa
Higit daan libong tubo ng asyendero
Sa kada sandaan ng bawat obrero

May tamis na hatid ang pagtatabas
Sa asukal na kalakal
Ng azucarerang walang habas

Ngunit anong tamis ang hatid
Ng obrerong syang nagtabas
Kung asukal nama’y di man lang matikman
Sa sistemang kailanma’y di naging patas

Isagani Dela Guerra
Pebrero 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s